Aktualności

Ogłoszenie PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A.
środa, 24 lutego 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż akcji spółek Huta Stalowa Wola S.A. i WSK "PZL-Kalisz" S.A.Pliki do pobrania:
Ogłoszenie (PDF, 84.58 kB)
Archiwum
KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE DLA ODBIORCÓW!!!
W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego, na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż PGE Dystrybucja S.A. nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.
2015-02-24
Sprzedaż nieruchomości Brzeziny
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9.729.424.160 zł w całości opłacony, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą w Łodzi, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58,
2015-02-10
Ogłoszenie o sprzedaży starych transformatorów
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź-Teren ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż transformatorów 15/0,4 kV, wycofanych z eksploatacji w związku z realizacją projektu pn. "Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów SN/nn w PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź-Teren" - zadanie:
"Utylizacja transformatorów wymienionych w 2014r. i 2015r." - w ilości 503 sztuk.
2015-02-04
Postępowanie na dostawę farb i lakierów
PGE Dystrybucja S.A. informuje o wszczęciu postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego) na dostawę farb i lakierów oraz innych materiałów malarskich zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
2015-02-04
Wybierz: